Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:01 am
04/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190794 - Phi Nhung 103 10 30 11:34 29/10/2018 3509
2 foto 72762 - dannhi 103 10 30 09:49 21/01/2019 4024
3 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 103 10 30 08:48 23/01/2019 8030
4 foto 184547 - lambachan 103 10 30 08:49 19/03/2019 3053
5 foto 199609 - kieu trinh vũ 103 10 30 08:59 20/03/2019 5030
6 foto 21617 - phanthivananh123 99 9.67 29 08:22 29/09/2018 13402
7 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 99 9.67 29 04:17 05/10/2018 2105
8 foto 191227 - hth205 99 9.67 29 12:49 03/01/2019 6531
9 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 99 9.67 29 03:39 02/04/2019 5853
10 foto 138826 - anhthanhjw 98 9.67 29 11:06 21/09/2018 3673