Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:01
04/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 103 10 30 10:10 28/12/2019
00:04:15
7435
2 foto 153765 - Nam Phong 103 10 30 12:48 30/08/2019
00:04:34
15360
3 foto 293666 - Tat Dat 103 10 30 22:53 18/02/2021
00:19:13
10002
4 foto 245139 - Duyenlu 103 10 30 18:58 06/10/2019
00:32:56
2899
5 foto 293893 - Tranglinh1704 103 10 30 17:14 30/11/2020
00:35:35
1926
6 foto 243981 - Anh Thư 103 10 30 18:56 19/09/2019
00:49:24
3099
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 99 9.67 29 18:01 27/08/2019
00:22:13
14777
8 foto 244062 - duongquynh0901 98 9.67 29 22:32 10/10/2019
00:31:34
13160
9 foto 296340 - tuongvan080402 98 9.67 29 16:22 03/01/2021
00:49:49
1801
10 foto 280373 - Luyendepro 95 9.33 28 15:52 25/10/2020
00:07:06
8919