Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
05/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245139 - Duyenlu 105 9.67 29 08:00 06/10/2019 2370
2 foto 153765 - Nam Phong 104 9.67 29 08:23 30/08/2019 4871
3 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 100 9.33 28 10:59 28/03/2019 2642
4 foto 21617 - phanthivananh123 91 8.67 26 08:26 29/09/2018 13402
5 foto 72762 - dannhi 85 8 24 10:57 21/01/2019 4024
6 foto 243981 - Anh Thư 85 8 24 08:38 19/09/2019 3099
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 83 8 24 06:57 27/08/2019 8235
8 foto 195592 - Tiến Tiến 77 7.67 23 09:50 30/11/2018 3086
9 foto 246119 - hoangnhattan 79 7.33 22 11:04 10/09/2019 5603
10 foto 174490 - thanhhien1998 78 7.33 22 04:08 06/11/2018 13248