Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
05/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 100 9.33 28 10:59 28/03/2019 2642
2 foto 21617 - phanthivananh123 91 8.67 26 08:26 29/09/2018 13402
3 foto 72762 - dannhi 85 8 24 10:57 21/01/2019 4024
4 foto 195592 - Tiến Tiến 77 7.67 23 09:50 30/11/2018 3086
5 foto 174490 - thanhhien1998 78 7.33 22 04:08 06/11/2018 13248
6 foto 187611 - Trường Giang 77 7.33 22 09:26 04/03/2019 10455
7 foto 191956 - Chu Ngọc Ánh 63 6 18 09:14 15/11/2018 10454
8 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 62 6 18 09:43 23/01/2019 8030
9 foto 15861 - chonggaimoibuoc 56 5.33 16 05:21 10/10/2018 5003
10 foto 184547 - lambachan 55 5.33 16 01:27 20/03/2019 3053