Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
05/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 109 10 30 23:37 18/02/2021
00:43:17
4814
2 foto 245139 - Duyenlu 105 9.67 29 20:00 06/10/2019
00:50:00
2899
3 foto 244087 - Minh Quang 104 9.67 29 17:55 28/12/2019
00:04:30
7435
4 foto 153765 - Nam Phong 104 9.67 29 08:23 30/08/2019
00:06:31
15360
5 foto 269200 - Daunguyenvong1 95 9 27 21:05 07/11/2020
00:04:00
2030
6 foto 293893 - Tranglinh1704 90 8.33 25 19:00 30/11/2020
00:50:00
1926
7 foto 243981 - Anh Thư 85 8 24 20:38 19/09/2019
00:50:00
3099
8 foto 31536 - Minh Quang Phạm 83 8 24 18:57 27/08/2019
00:50:00
14777
9 foto 143372 - chihoaithuxinhgai 83 7.67 23 06:33 18/07/2020
00:50:00
8794
10 foto 246119 - hoangnhattan 79 7.33 22 23:04 10/09/2019
00:50:00
6760