Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
05/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245139 - Duyenlu 105 9.67 29 20:00 06/10/2019
00:50:00
2899
2 foto 244087 - Minh Quang 104 9.67 29 17:55 28/12/2019
00:04:30
7435
3 foto 153765 - Nam Phong 104 9.67 29 08:23 30/08/2019
00:06:31
15349
4 foto 243981 - Anh Thư 85 8 24 20:38 19/09/2019
00:50:00
3099
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 83 8 24 18:57 27/08/2019
00:50:00
14777
6 foto 143372 - chihoaithuxinhgai 83 7.67 23 06:33 18/07/2020
00:50:00
8794
7 foto 246119 - hoangnhattan 79 7.33 22 23:04 10/09/2019
00:50:00
6760
8 foto 256304 - kimanh24022001 76 7 21 22:29 18/12/2019
00:50:00
3857
9 foto 239001 - đinh xuân hùng 43 4.33 13 22:49 19/09/2019
00:25:52
6141
10 foto 243805 - Lonconbeo123 40 4 12 08:28 31/08/2019
00:50:00
7276