Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 3 - NC)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
05/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 94 10 25 20:06 30/12/2019
00:04:07
7435
2 foto 239892 - NhungNguyenGV 90 9.6 24 08:39 07/12/2019
00:05:27
3442
3 foto 269200 - Daunguyenvong1 89 9.6 24 19:52 08/11/2020
00:02:07
4154
4 foto 293666 - Tat Dat 84 9.2 23 00:26 19/02/2021
00:47:04
10002
5 foto 256304 - kimanh24022001 81 8.8 22 10:24 19/12/2019
00:50:00
3857
6 foto 153765 - Nam Phong 71 8 20 10:46 04/09/2019
00:06:14
15360
7 foto 246119 - hoangnhattan 69 7.6 19 21:43 11/09/2019
00:50:00
6760
8 foto 31536 - Minh Quang Phạm 52 6.4 16 19:58 27/08/2019
00:50:00
14777
9 foto 243981 - Anh Thư 40 4.8 12 09:42 23/09/2019
00:48:26
3099
10 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 29 4.4 11 22:13 29/09/2019
00:50:00
8588