Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 3 - NC)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
05/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 90 9.6 24 04:18 30/01/2019 8030
2 foto 76448 - haoseven29 84 9.2 23 05:15 07/03/2019 2033
3 foto 19964 - mmeocon01 79 8.8 22 09:27 31/10/2018 16675
4 foto 21617 - phanthivananh123 70 8 20 09:15 01/10/2018 13402
5 foto 195592 - Tiến Tiến 62 7.2 18 02:11 01/12/2018 3086
6 foto 56738 - Dương Lê 50 6 15 11:28 06/11/2018 1783
7 foto 123281 - Phương Lê 50 5.6 14 11:59 04/03/2019 5421
8 foto 191227 - hth205 42 5.6 14 08:39 04/01/2019 6531
9 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 43 5.2 13 03:07 20/03/2019 4337
10 foto 203820 - dinhtrangnhung 38 4.4 11 09:16 01/03/2019 8357