Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
08/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 76 10 25 21:58 20/02/2021
00:19:03
10002
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 76 10 25 19:43 30/08/2019
00:40:45
14777
3 foto 244087 - Minh Quang 70 9.2 23 18:14 13/01/2020
00:03:11
7435
4 foto 153765 - Nam Phong 68 9.2 23 07:50 11/09/2019
00:05:34
15360
5 foto 246119 - hoangnhattan 68 9.2 23 20:45 12/09/2019
00:30:38
6760
6 foto 245139 - Duyenlu 67 9.2 23 15:02 15/04/2020
00:47:27
2899
7 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 55 8 20 16:37 02/10/2019
00:48:10
8588
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 52 7.6 19 09:37 02/09/2019
00:27:32
8427
9 foto 244277 - trần thị hường 51 7.6 19 15:10 23/03/2020
00:42:25
6741
10 foto 256304 - kimanh24022001 48 6.8 17 15:14 23/12/2019
00:50:00
3857