Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 76 10 25 05:02 03/10/2018 13402
2 foto 123281 - Phương Lê 76 10 25 11:42 05/03/2019 5421
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 76 10 25 07:43 30/08/2019 8200
4 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 72 9.6 24 12:06 04/04/2019 2642
5 foto 184547 - lambachan 69 9.2 23 10:48 20/03/2019 3053
6 foto 195592 - Tiến Tiến 68 9.2 23 01:38 08/12/2018 3086
7 foto 153765 - Nam Phong 68 9.2 23 07:50 11/09/2019 4871
8 foto 246119 - hoangnhattan 68 9.2 23 08:45 12/09/2019 5603
9 foto 191956 - Chu Ngọc Ánh 65 8.8 22 11:09 17/11/2018 10454
10 foto 33843 - Võ Tú Tài 64 8.8 22 09:14 16/01/2019 4400