Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
09/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 71 10 20 11:38 04/04/2019 2642
2 foto 33843 - Võ Tú Tài 62 9 18 10:09 16/01/2019 4400
3 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 62 9 18 09:17 13/02/2019 8030
4 foto 21617 - phanthivananh123 61 9 18 05:08 03/10/2018 13402
5 foto 184547 - lambachan 61 9 18 08:34 22/03/2019 3053
6 foto 76448 - haoseven29 55 8 16 05:46 12/03/2019 2033
7 foto 191227 - hth205 52 8 16 03:23 05/01/2019 6531
8 foto 72762 - dannhi 52 8 16 09:55 22/01/2019 4024
9 foto 174490 - thanhhien1998 50 7.5 15 03:21 02/12/2018 13248
10 foto 123281 - Phương Lê 46 7 14 01:45 05/03/2019 5421