Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
09/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 256304 - kimanh24022001 67 9.5 19 02:17 26/12/2019
00:05:27
3753
2 foto 244087 - Minh Quang 66 9.5 19 11:51 13/01/2020
00:06:06
5359
3 foto 153765 - Nam Phong 61 9 18 08:26 11/09/2019
00:04:32
5584
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 61 9 18 08:22 30/08/2019
00:32:36
10250
5 foto 246119 - hoangnhattan 61 9 18 10:02 12/09/2019
00:38:40
5712
6 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 36 6.5 13 09:49 02/10/2019
00:50:44
8573
7 foto 246752 - Lan Trinh 22 5 10 10:21 18/03/2020
00:22:05
2501
8 foto 249569 - fe3nguoi 0 0 0 11:20 13/10/2019
00:00:04
2931
9 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 11:06 07/12/2019
00:00:04
1010
10 foto 206104 - Học sinh 13 0 0 0 11:14 05/02/2020
00:00:10
1420