Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 138 10 50 04:20 19/03/2019 8030
2 foto 21617 - phanthivananh123 123 9.2 46 04:27 01/12/2018 13402
3 foto 191681 - phamquocanh1819 123 9.2 46 09:13 15/02/2019 2820
4 foto 241744 - Lengoclong 122 9.2 46 04:08 30/11/2019 2094
5 foto 56738 - Dương Lê 114 8.8 44 08:14 30/10/2018 1783
6 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 114 8.8 44 07:47 17/01/2019 2366
7 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 114 8.8 44 11:16 25/05/2019 3414
8 foto 180902 - Nguyễn Thị THu MAi 112 8.6 43 09:18 14/09/2018 2301
9 foto 185828 - DuongvanhieuQB 107 8.4 42 04:09 17/11/2018 2720
10 foto 197051 - FTUwillstrong 107 8.4 42 03:51 23/11/2018 1684