Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.01. Vị trí - Cấu tạo - Tính chất của kim loại
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241744 - Lengoclong 122 9.2 46 16:08 30/11/2019
00:30:50
4339
2 foto 280373 - Luyendepro 108 8.4 42 00:22 24/02/2021
00:44:09
7525
3 foto 253538 - Hoàng Đại Nghĩa 107 8.4 42 23:26 10/03/2021
00:49:49
2040
4 foto 190411 - Minh Nguyen 106 8.4 42 21:33 03/11/2019
00:50:00
3637
5 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 103 8.2 41 22:16 19/06/2019
00:21:29
2487
6 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 102 8.2 41 16:02 21/12/2019
00:47:28
8588
7 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 100 8 40 20:55 08/10/2019
00:31:52
8427
8 foto 244346 - Cuongyk 98 8 40 22:13 22/08/2019
00:46:32
6483
9 foto 31536 - Minh Quang Phạm 87 7.4 37 10:18 09/08/2019
00:22:54
14777
10 foto 239222 - khacdat111 75 6.8 34 10:22 22/03/2021
00:30:24
6127