Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 256304 - kimanh24022001 68 7 28 06:16 28/11/2019
00:50:00
3826