Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại
Lớp

13

Số câu

51 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
28/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269200 - Daunguyenvong1 137 10 51 09:59 12/05/2021
00:04:16
4154
2 foto 244277 - trần thị hường 134 9.81 50 23:22 14/10/2019
00:20:57
6741
3 foto 241744 - Lengoclong 129 9.61 49 18:03 30/11/2019
00:23:06
4339
4 foto 244346 - Cuongyk 129 9.61 49 10:48 13/09/2019
00:29:09
6483
5 foto 280373 - Luyendepro 127 9.41 48 21:03 24/02/2021
00:22:06
8919
6 foto 251896 - Hạ Trắng 125 9.41 48 22:00 17/12/2019
00:20:42
5986
7 foto 244087 - Minh Quang 125 9.41 48 10:53 19/11/2019
00:22:51
7435
8 foto 243981 - Anh Thư 125 9.41 48 14:54 12/09/2019
00:27:54
3099
9 foto 153765 - Nam Phong 121 9.22 47 19:17 03/08/2019
00:09:32
15360
10 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 121 9.22 47 22:43 19/06/2019
00:19:31
2487