Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.02. Tính chất hóa học - Dãy điện hóa của kim loại
Lớp

13

Số câu

51 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
28/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 133 9.81 50 08:39 18/02/2019 7949
2 foto 184894 - ncthailsung 130 9.61 49 03:29 23/11/2018 2911
3 foto 197051 - FTUwillstrong 129 9.61 49 07:00 23/11/2018 1684
4 foto 185657 - Itachi Uchiha 129 9.61 49 04:42 15/02/2019 6018
5 foto 155512 - Nguyễn Mạnh Long 125 9.41 48 03:59 22/11/2018 4994
6 foto 191227 - hth205 125 9.41 48 08:34 02/03/2019 6531
7 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 123 9.22 47 11:17 19/03/2019 8030
8 foto 187611 - Trường Giang 122 9.22 47 10:31 15/03/2019 10455
9 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 121 9.22 47 08:39 08/03/2019 4265
10 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 121 9.22 47 08:09 27/05/2019 3414