Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
30/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 108977 - Chính Quốc 116 10 40 10:58 30/08/2018 7375
2 foto 197051 - FTUwillstrong 112 9.75 39 04:18 24/11/2018 1684
3 foto 21617 - phanthivananh123 112 9.75 39 08:06 04/12/2018 13402
4 foto 183389 - Võ Anh 112 9.75 39 11:03 19/02/2019 7949
5 foto 185657 - Itachi Uchiha 108 9.5 38 10:48 17/02/2019 6018
6 foto 190822 - LanhLoanTrang 108 9.5 38 09:38 08/06/2019 8921
7 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 108 9.5 38 11:04 19/06/2019 2487
8 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 105 9.25 37 09:48 20/03/2019 8030
9 foto 184894 - ncthailsung 104 9.25 37 05:00 23/11/2018 2911
10 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 104 9.25 37 09:14 08/03/2019 4265