Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
30/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246251 - Nguyễn Anh 116 10 40 21:11 10/06/2020
00:03:52
4045
2 foto 190411 - Minh Nguyen 116 10 40 10:58 07/11/2019
00:12:46
3637
3 foto 269200 - Daunguyenvong1 112 9.75 39 21:27 11/05/2021
00:25:40
4154
4 foto 244346 - Cuongyk 112 9.75 39 21:14 18/09/2019
00:30:00
6483
5 foto 153765 - Nam Phong 108 9.5 38 07:25 09/08/2019
00:05:42
15360
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 108 9.5 38 17:12 20/08/2019
00:14:12
14777
7 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 108 9.5 38 23:04 19/06/2019
00:18:19
2487
8 foto 190822 - LanhLoanTrang 108 9.5 38 09:38 08/06/2019
00:20:48
8921
9 foto 294753 - hochoamoingay 108 9.5 38 15:55 24/03/2021
00:23:16
2420
10 foto 241744 - Lengoclong 104 9.25 37 00:57 01/12/2019
00:22:35
4339