Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

11:01
01/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244346 - Cuongyk 109 10 40 22:15 18/09/2019
00:28:19
6483
2 foto 243981 - Anh Thư 105 9.75 39 18:39 12/09/2019
00:14:20
3099
3 foto 251896 - Hạ Trắng 99 9.25 37 21:24 19/12/2019
00:12:15
5986
4 foto 143372 - Dinh Van Huong 99 9.25 37 13:36 06/07/2020
00:24:45
8991
5 foto 17846 - Bee Bot 95 9 36 10:49 27/11/2019
00:22:52
3014
6 foto 244087 - Minh Quang 94 9 36 17:04 19/11/2019
00:17:12
7435
7 foto 245946 - toantoan2001 93 9 36 10:17 17/12/2019
00:21:19
9074
8 foto 293892 - Đinh Văn Hưởng 91 8.75 35 17:27 09/11/2020
00:14:18
6108
9 foto 153765 - Nam Phong 90 8.75 35 20:06 12/08/2019
00:07:58
15360
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 90 8.75 35 18:47 23/08/2019
00:09:50
14777