Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

11:01 am
01/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244346 - Cuongyk 109 10 40 10:15 18/09/2019 3191
2 foto 21617 - phanthivananh123 105 9.75 39 08:13 04/12/2018 13402
3 foto 243981 - Anh Thư 105 9.75 39 06:39 12/09/2019 3099
4 foto 203820 - dinhtrangnhung 102 9.5 38 11:01 02/05/2019 8357
5 foto 17846 - Minh Lộc 95 9 36 10:49 27/11/2019 2144
6 foto 185657 - An Khang Hoàng 94 9 36 09:37 18/02/2019 6018
7 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 94 9 36 09:46 08/03/2019 4265
8 foto 244087 - Minh Quang 94 9 36 05:04 19/11/2019 2524
9 foto 184119 - Lethithoa 93 9 36 04:54 28/12/2018 8883
10 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 91 8.75 35 11:23 01/04/2019 4337