Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

11:01 am
01/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 105 9.75 39 08:13 04/12/2018 13402
2 foto 203820 - dinhtrangnhung 102 9.5 38 11:01 02/05/2019 8357
3 foto 185657 - Itachi Uchiha 94 9 36 09:37 18/02/2019 6018
4 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 94 9 36 09:46 08/03/2019 4265
5 foto 184119 - Lethithoa 93 9 36 04:54 28/12/2018 8883
6 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 91 8.75 35 11:23 01/04/2019 4337
7 foto 183389 - Võ Anh 90 8.75 35 10:36 20/02/2019 7949
8 foto 187611 - Trường Giang 90 8.75 35 08:12 18/03/2019 10455
9 foto 184894 - ncthailsung 87 8.5 34 10:31 24/11/2018 2911
10 foto 19964 - mmeocon01 86 8.5 34 10:03 08/11/2018 16675