Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
03/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 123281 - Phương Lê 90 10 30 06:55 18/03/2019 5421
2 foto 183539 - Hero Hùng 87 9.67 29 02:28 30/11/2018 4507
3 foto 194476 - andrew 87 9.67 29 03:08 11/12/2018 2002
4 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 86 9.67 29 03:16 17/11/2018 6314
5 foto 21617 - phanthivananh123 86 9.67 29 08:42 08/12/2018 13402
6 foto 191227 - hth205 86 9.67 29 06:23 02/03/2019 6531
7 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 85 9.67 29 10:52 22/03/2019 8030
8 foto 183389 - Võ Anh 82 9.33 28 10:27 24/02/2019 7949
9 foto 19964 - mmeocon01 79 9 27 09:24 09/11/2018 16675
10 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 79 9 27 10:26 08/03/2019 4265