Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
03/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 90 10 30 17:41 03/12/2019
00:04:34
7435
2 foto 293634 - dothiquynhgiang 90 10 30 21:35 02/12/2020
00:04:40
3150
3 foto 246119 - hoangnhattan 90 10 30 23:12 15/10/2019
00:20:36
6760
4 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 86 9.67 29 17:11 14/05/2021
00:42:40
7042
5 foto 243981 - Anh Thư 86 9.67 29 20:24 12/09/2019
00:46:49
3099
6 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 84 9.33 28 14:03 20/10/2019
00:22:22
8427
7 foto 280373 - Luyendepro 84 9.33 28 18:46 01/03/2021
00:26:10
8919
8 foto 153765 - Nam Phong 83 9.33 28 15:06 18/08/2019
00:06:53
15360
9 foto 31536 - Minh Quang Phạm 79 9 27 20:37 23/08/2019
00:20:13
14777
10 foto 301735 - Trang Vũ 75 8.33 25 15:06 22/04/2021
00:39:47
2269