Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
04/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 86 10 30 00:15 04/12/2019
00:03:26
7363
2 foto 153765 - Nam Phong 78 9.33 28 14:36 18/08/2019
00:03:40
10682
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 78 9.33 28 21:06 23/08/2019
00:26:20
12986
4 foto 249569 - Quang Huy 70 8.67 26 00:15 31/10/2019
00:23:08
3003
5 foto 246026 - Mylien44 65 8 24 18:02 19/10/2019
00:50:00
6714
6 foto 244277 - trần thị hường 61 7.67 23 15:39 03/03/2020
00:50:00
3887
7 foto 247279 - Thongha10 59 7.67 23 14:11 26/10/2019
00:08:44
5600
8 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 61 7.33 22 22:25 15/01/2020
00:50:00
8627
9 foto 247469 - Lananh09 43 5.67 17 06:49 05/04/2020
00:50:00
1331
10 foto 243981 - Anh Thư 35 5.67 17 20:43 12/09/2019
00:10:02
3099