Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
04/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 82 9.67 29 10:20 28/02/2019 7949
2 foto 123281 - Phương Lê 82 9.67 29 09:30 19/03/2019 5421
3 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 82 9.67 29 04:26 22/03/2019 8030
4 foto 183944 - Minh Mẫn 82 9.67 29 04:42 07/04/2019 4363
5 foto 190794 - Phi Nhung 78 9.33 28 09:25 02/12/2018 3509
6 foto 21617 - phanthivananh123 78 9.33 28 08:46 08/12/2018 13402
7 foto 191227 - hth205 78 9.33 28 08:10 06/03/2019 6531
8 foto 185657 - Itachi Uchiha 77 9 27 08:55 21/02/2019 6018
9 foto 203820 - dinhtrangnhung 77 9 27 10:36 09/05/2019 8357
10 foto 75059 - Ngọc Thảo 74 9 27 08:57 26/01/2019 3813