Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190411 - Minh Nguyen 89 10 30 05:09 07/12/2019
00:01:37
3423
2 foto 244087 - Minh Quang 89 10 30 03:06 10/12/2019
00:03:02
5359
3 foto 243981 - Anh Thư 89 10 30 08:46 13/09/2019
00:31:43
3099
4 foto 153765 - Nam Phong 85 9.67 29 07:43 10/09/2019
00:03:12
5895
5 foto 247279 - Thongha10 85 9.67 29 11:21 04/11/2019
00:11:37
5338
6 foto 249569 - fe3nguoi 85 9.67 29 08:10 31/10/2019
00:22:54
2931
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 85 9.67 29 09:50 30/08/2019
00:23:32
10250
8 foto 244277 - trần thị hường 85 9.67 29 09:39 14/03/2020
00:50:00
3751
9 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 74 8.67 26 11:57 30/01/2020
00:50:00
8580
10 foto 246026 - Mylien44 70 8.33 25 01:48 23/10/2019
00:42:32
3522