Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 89 10 30 10:09 19/11/2018 6314
2 foto 183389 - Võ Anh 89 10 30 10:48 01/03/2019 7949
3 foto 191227 - hth205 89 10 30 03:43 06/03/2019 6531
4 foto 243981 - Anh Thư 89 10 30 08:46 13/09/2019 3099
5 foto 19964 - mmeocon01 85 9.67 29 03:22 09/11/2018 16675
6 foto 187637 - Y Đa Khoa 85 9.67 29 09:44 13/12/2018 3296
7 foto 21617 - phanthivananh123 85 9.67 29 07:39 16/12/2018 13402
8 foto 187611 - Trường Giang 85 9.67 29 02:21 18/03/2019 10455
9 foto 123281 - Phương Lê 85 9.67 29 04:56 19/03/2019 5421
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 85 9.67 29 09:50 30/08/2019 7663