Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
07/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183944 - Minh Mẫn 87 10 25 03:51 10/04/2019 4363
2 foto 21617 - phanthivananh123 83 9.6 24 07:44 16/12/2018 13402
3 foto 183389 - Võ Anh 83 9.6 24 05:00 01/03/2019 7949
4 foto 123281 - Phương Lê 80 9.2 23 05:30 19/03/2019 5421
5 foto 187637 - Y Đa Khoa 79 9.2 23 10:26 13/12/2018 3296
6 foto 193408 - Quilenprofile 79 9.2 23 10:40 21/12/2018 3046
7 foto 191227 - hth205 79 9.2 23 04:21 06/03/2019 6531
8 foto 187611 - Trường Giang 79 9.2 23 02:47 18/03/2019 10455
9 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 77 9.2 23 09:28 23/03/2019 8030
10 foto 203820 - dinhtrangnhung 77 8.8 22 10:15 12/05/2019 8357