Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
07/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 87 10 25 22:54 10/12/2019
00:02:29
7435
2 foto 293634 - dothiquynhgiang 87 10 25 04:41 03/12/2020
00:03:29
2399
3 foto 153765 - Nam Phong 87 10 25 08:04 10/09/2019
00:07:20
15360
4 foto 249569 - Quang Huy 83 9.6 24 20:42 31/10/2019
00:18:28
3003
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 79 9.2 23 10:58 30/08/2019
00:19:21
14777
6 foto 143372 - Dinh Van Huong 79 9.2 23 21:35 06/07/2020
00:25:21
8991
7 foto 246026 - Mylien44 79 9.2 23 15:06 23/10/2019
00:41:18
6793
8 foto 207324 - cautuatshynn 78 8.8 22 09:01 25/07/2020
00:37:31
2458
9 foto 280373 - Luyendepro 75 8.8 22 01:56 02/03/2021
00:34:13
6827
10 foto 245946 - toantoan2001 75 8.8 22 16:37 18/12/2019
00:35:05
9074