Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 59 10 20 17:15 17/12/2019
00:01:56
7363
2 foto 153765 - Nam Phong 59 10 20 10:40 14/09/2019
00:02:50
10877
3 foto 245946 - toantoan2001 49 8.5 17 15:31 19/12/2019
00:50:00
4476
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 47 8.5 17 11:45 06/09/2019
00:38:16
13560
5 foto 243981 - Anh Thư 43 7.5 15 14:38 14/09/2019
00:48:42
3099
6 foto 247279 - Thongha10 35 7 14 11:51 20/11/2019
00:11:12
5668
7 foto 246026 - Mylien44 35 6 12 23:22 23/10/2019
00:31:35
6714
8 foto 249569 - Quang Huy 20 3.5 7 23:36 31/10/2019
00:50:00
3003
9 foto 246752 - Lan Trinh 17 3 6 07:01 19/05/2020
00:20:04
2632
10 foto 242135 - Daudaihocmouoc 0 0 0
-1582934768
1381