Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 59 10 20 05:02 25/03/2019 8030
2 foto 153765 - Nam Phong 59 10 20 10:40 14/09/2019 4871
3 foto 21617 - phanthivananh123 55 9.5 19 07:55 16/12/2018 13402
4 foto 75059 - Ngọc Thảo 55 9.5 19 08:39 02/02/2019 3813
5 foto 183389 - Võ Anh 51 9 18 07:51 04/03/2019 7949
6 foto 191227 - hth205 51 9 18 02:34 09/03/2019 6531
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 47 8.5 17 11:45 06/09/2019 8235
8 foto 243981 - Anh Thư 43 7.5 15 02:38 14/09/2019 3099
9 foto 19964 - mmeocon01 35 7 14 04:58 10/11/2018 16675
10 foto 247279 - Thongha10 35 7 14 11:51 20/11/2019 4017