Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 59 10 20 05:02 25/03/2019 8030
2 foto 21617 - phanthivananh123 55 9.5 19 07:55 16/12/2018 13402
3 foto 75059 - Ngọc Thảo 55 9.5 19 08:39 02/02/2019 3813
4 foto 183389 - Võ Anh 51 9 18 07:51 04/03/2019 7949
5 foto 191227 - hth205 51 9 18 02:34 09/03/2019 6531
6 foto 19964 - mmeocon01 35 7 14 04:58 10/11/2018 16675
7 foto 203820 - dinhtrangnhung 38 6.5 13 12:23 15/05/2019 8357
8 foto 187611 - Trường Giang 32 6.5 13 08:30 18/03/2019 10455
9 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 31 6.5 13 09:42 19/11/2018 6314
10 foto 183944 - Minh Mẫn 32 5.5 11 02:28 11/04/2019 4363