Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 90 9.67 29 22:58 20/02/2021
00:34:17
3767
2 foto 246119 - hoangnhattan 78 8.67 26 23:02 12/09/2019
00:50:00
6760
3 foto 153765 - Nam Phong 75 8.67 26 09:44 18/09/2019
00:08:40
15360
4 foto 243748 - lê văn thắng 69 8.33 25 17:34 20/04/2020
00:40:18
4910
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 67 7.67 23 10:05 03/09/2019
00:50:00
14777
6 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 32 5.33 16 22:43 05/10/2019
00:50:00
8588
7 foto 269712 - MinhNguyetPham 32 4.33 13 01:12 22/03/2020
00:50:00
3120
8 foto 242135 - Daudaihocmouoc 21 4.33 13 20:56 16/09/2019
00:02:59
1942
9 foto 244277 - trần thị hường 27 4 12 22:10 24/03/2020
00:46:37
6741
10 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 23 4 12 18:23 02/09/2019
00:18:20
8427