Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198490 - sumokutee 88 9.67 29 03:56 01/01/2019 3241
2 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 68 7.67 23 08:25 08/04/2019 2642
3 foto 21617 - phanthivananh123 62 7.67 23 07:41 07/10/2018 13402
4 foto 184547 - lambachan 62 7.33 22 10:35 22/03/2019 3053
5 foto 15861 - chonggaimoibuoc 55 7 21 09:44 11/09/2018 5003
6 foto 19964 - mmeocon01 48 6.67 20 02:40 02/11/2018 16675
7 foto 174490 - thanhhien1998 52 6.33 19 02:00 03/12/2018 13248
8 foto 190794 - Phi Nhung 49 6 18 09:23 08/11/2018 3509
9 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 49 6 18 11:24 13/02/2019 8030
10 foto 72762 - dannhi 48 5.67 17 11:50 22/01/2019 4024