Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
11/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 97 9.33 28 04:32 17/02/2019 8030
2 foto 76448 - haoseven29 83 8.33 25 07:58 14/03/2019 2033
3 foto 21617 - phanthivananh123 70 7.33 22 09:28 10/10/2018 13402
4 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 65 7 21 08:55 08/04/2019 2642
5 foto 15861 - chonggaimoibuoc 59 6.33 19 03:40 11/09/2018 5003
6 foto 191227 - hth205 53 6.33 19 10:25 17/01/2019 6531
7 foto 190794 - Phi Nhung 51 5.67 17 03:59 08/11/2018 3509
8 foto 19964 - mmeocon01 38 5.33 16 07:40 02/11/2018 16675
9 foto 174490 - thanhhien1998 47 5 15 03:08 04/12/2018 13248
10 foto 183031 - try my best 42 4.67 14 05:38 04/11/2018 1605