Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
11/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 105 10 30 23:01 24/02/2021
00:49:54
8550
2 foto 153765 - Nam Phong 96 9.33 28 09:07 19/09/2019
00:17:15
15360
3 foto 246119 - hoangnhattan 86 8.33 25 23:13 13/09/2019
00:50:00
6760
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 55 6.67 20 11:04 03/09/2019
00:50:00
14777
5 foto 269712 - MinhNguyetPham 44 5 15 16:59 23/03/2020
00:46:24
3120
6 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 40 5 15 19:28 02/09/2019
00:18:33
8427
7 foto 246752 - Lan Trinh 25 3.67 11 23:11 18/03/2020
00:48:41
2694
8 foto 243805 - Lonconbeo123 16 2 6 09:01 06/09/2019
00:21:37
7276
9 foto 206104 - Blouse Trắng 13A 4 0.67 2 00:08 10/03/2020
00:01:35
2844
10 foto 280373 - Luyendepro 3 0.67 2 10:43 24/02/2021
00:01:33
7525