Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 87 10 30 05:12 21/12/2019
00:02:33
5359
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 87 10 30 04:51 06/09/2019
00:26:44
10250
3 foto 243981 - Anh Thư 87 10 30 04:39 14/09/2019
00:46:02
3099
4 foto 153765 - Nam Phong 83 9.67 29 10:42 21/09/2019
00:03:50
5584
5 foto 247279 - Thongha10 72 8.67 26 11:54 21/11/2019
00:08:08
5338
6 foto 249569 - fe3nguoi 67 8.33 25 09:59 31/10/2019
00:21:00
2931
7 foto 246026 - Mylien44 67 8 24 03:55 26/10/2019
00:33:56
3522
8 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 63 8 24 05:49 09/06/2019
00:50:44
3414
9 foto 244115 - Bạch Thiển 61 7.33 22 10:28 09/09/2019
00:58:16
1299
10 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 31 4 12 07:06 25/10/2019
00:18:55
4723