Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 87 10 30 17:12 21/12/2019
00:02:33
7435
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 87 10 30 16:51 06/09/2019
00:26:44
14777
3 foto 243981 - Anh Thư 87 10 30 16:39 14/09/2019
00:46:02
3099
4 foto 153765 - Nam Phong 83 9.67 29 10:42 21/09/2019
00:03:50
15360
5 foto 293892 - Đinh Văn Hưởng 76 9 27 18:26 03/11/2020
00:50:00
6108
6 foto 247279 - Thongha10 72 8.67 26 23:54 21/11/2019
00:08:08
5900
7 foto 280373 - Luyendepro 71 8.67 26 10:53 23/03/2021
00:39:46
6827
8 foto 249569 - Quang Huy 67 8.33 25 21:59 31/10/2019
00:21:00
3003
9 foto 246026 - Mylien44 67 8 24 15:55 26/10/2019
00:33:56
6793
10 foto 143372 - Dinh Van Huong 64 8 24 12:55 07/07/2020
00:32:45
8991