Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
13/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243748 - lê văn thắng 119 10 50 23:33 20/04/2020
00:30:00
4910
2 foto 246119 - hoangnhattan 111 9.6 48 23:42 17/09/2019
00:20:46
6760
3 foto 153765 - Nam Phong 107 9.2 46 07:39 20/09/2019
00:09:21
15360
4 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 105 9.2 46 17:57 17/12/2019
00:14:45
2417
5 foto 245139 - Duyenlu 105 9.2 46 11:44 19/04/2020
00:17:38
2899
6 foto 244087 - Minh Quang 105 9.2 46 15:03 28/11/2019
00:19:09
7435
7 foto 249569 - Quang Huy 104 9.2 46 19:33 21/03/2020
00:11:47
3003
8 foto 244062 - duongquynh0901 104 9.2 46 00:15 08/10/2019
00:16:04
13160
9 foto 190411 - Minh Nguyen 104 9.2 46 20:47 07/09/2019
00:18:33
3637
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 103 9 45 20:04 03/09/2019
00:13:28
14777