Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 103523 - Lê Anh 119 10 50 05:14 20/10/2018 2576
2 foto 211725 - Hoàng Nhii 113 9.6 48 01:39 21/03/2019 1978
3 foto 190794 - Phi Nhung 112 9.6 48 08:49 08/11/2018 3509
4 foto 213174 - conankun999 111 9.6 48 04:04 27/05/2019 1163
5 foto 246119 - hoangnhattan 111 9.6 48 11:42 17/09/2019 5516
6 foto 195592 - Tiến Tiến 108 9.4 47 04:17 15/12/2018 3086
7 foto 153765 - Nam Phong 107 9.2 46 07:39 20/09/2019 4871
8 foto 208829 - daudau884 105 9.2 46 07:52 21/05/2019 4696
9 foto 191227 - hth205 104 9.2 46 11:31 27/10/2018 6531
10 foto 203820 - dinhtrangnhung 104 9.2 46 06:29 01/03/2019 8357