Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
13/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 103523 - Lê Anh 105 9.4 47 05:33 20/10/2018 2576
2 foto 203820 - dinhtrangnhung 105 9.4 47 06:58 01/03/2019 8357
3 foto 76448 - haoseven29 105 9.4 47 06:15 19/03/2019 2033
4 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 105 9.4 47 11:00 09/04/2019 2642
5 foto 174490 - thanhhien1998 104 9.4 47 03:33 30/12/2018 13248
6 foto 15861 - chonggaimoibuoc 102 9.2 46 09:47 10/10/2018 5003
7 foto 184894 - ncthailsung 102 9.2 46 02:57 01/11/2018 2911
8 foto 123281 - Phương Lê 102 9.2 46 06:19 06/03/2019 5421
9 foto 191956 - Chu Ngọc Ánh 101 9.2 46 10:01 18/11/2018 10454
10 foto 193408 - Quilenprofile 101 9.2 46 10:33 04/12/2018 3046