Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
13/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 111 9.8 49 12:25 08/10/2019
00:07:41
2802
2 foto 251896 - Huy Du 111 9.8 49 09:08 29/11/2019
00:10:33
3971
3 foto 245946 - toantoan2001 111 9.8 49 04:49 01/12/2019
00:13:02
3162
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 111 9.8 49 08:20 03/09/2019
00:14:09
10250
5 foto 153765 - Nam Phong 108 9.6 48 08:06 20/09/2019
00:08:43
5895
6 foto 246119 - hoangnhattan 108 9.6 48 12:02 18/09/2019
00:18:49
5712
7 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 108 9.6 48 09:39 11/10/2019
00:19:32
8580
8 foto 256304 - kimanh24022001 108 9.6 48 02:08 23/12/2019
00:19:44
3758
9 foto 244087 - Minh Quang 105 9.4 47 07:52 29/11/2019
00:11:41
5359
10 foto 269712 - MinhNguyetPham 104 9.4 47 08:24 25/03/2020
00:12:02
2396