Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
13/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 111 9.8 49 00:25 08/10/2019
00:07:41
13160
2 foto 293666 - Tat Dat 111 9.8 49 23:30 24/02/2021
00:09:34
10002
3 foto 251896 - Hạ Trắng 111 9.8 49 21:08 29/11/2019
00:10:33
5986
4 foto 245946 - toantoan2001 111 9.8 49 16:49 01/12/2019
00:13:02
9074
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 111 9.8 49 20:20 03/09/2019
00:14:09
14777
6 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 111 9.8 49 13:47 25/01/2021
00:21:47
11308
7 foto 153765 - Nam Phong 108 9.6 48 08:06 20/09/2019
00:08:43
15360
8 foto 245139 - Duyenlu 108 9.6 48 11:58 19/04/2020
00:12:13
2899
9 foto 246119 - hoangnhattan 108 9.6 48 00:02 18/09/2019
00:18:49
6760
10 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 108 9.6 48 21:39 11/10/2019
00:19:32
8588