Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. Lý thuyết trọng tâm về CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
13/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 111 9.8 49 08:20 03/09/2019 7663
2 foto 244062 - duongquynh0901 111 9.8 49 12:25 08/10/2019 2475
3 foto 246119 - hoangnhattan 108 9.6 48 12:02 18/09/2019 5516
4 foto 153765 - Nam Phong 108 9.6 48 08:06 20/09/2019 4871
5 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 108 9.6 48 09:39 11/10/2019 6999
6 foto 103523 - Lê Anh 105 9.4 47 05:33 20/10/2018 2576
7 foto 203820 - dinhtrangnhung 105 9.4 47 06:58 01/03/2019 8357
8 foto 76448 - haoseven29 105 9.4 47 06:15 19/03/2019 2033
9 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 105 9.4 47 11:00 09/04/2019 2642
10 foto 174490 - thanhhien1998 104 9.4 47 03:33 30/12/2018 13248