Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
14/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 77 9.6 24 16:09 23/12/2019
00:03:08
7435
2 foto 153765 - Nam Phong 73 9.2 23 10:34 23/09/2019
00:05:35
15360
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 70 8.8 22 10:25 13/09/2019
00:32:29
14777
4 foto 247279 - Thongha10 68 8.8 22 16:18 24/11/2019
00:09:38
5900
5 foto 249569 - Quang Huy 61 8 20 09:14 01/11/2019
00:49:15
3003
6 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 56 7.6 19 10:17 27/10/2019
00:30:43
8427
7 foto 246026 - Mylien44 58 7.2 18 21:21 26/10/2019
00:50:00
6793
8 foto 293892 - Đinh Văn Hưởng 54 7.2 18 08:47 10/11/2020
00:48:28
5045
9 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 32 4.4 11 23:12 11/02/2020
00:50:00
8588
10 foto 206104 - Blouse Trắng 13A 13 3.6 9 09:01 31/10/2019
00:25:02
2844