Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191227 - hth205 81 10 25 05:10 10/03/2019 6531
2 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 81 10 25 10:20 26/03/2019 8030
3 foto 21617 - phanthivananh123 77 9.6 24 06:56 19/12/2018 13402
4 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 73 9.2 23 04:03 20/11/2018 6314
5 foto 153765 - Nam Phong 73 9.2 23 10:34 23/09/2019 4871
6 foto 123281 - Phương Lê 70 8.8 22 06:44 21/03/2019 5421
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 70 8.8 22 10:25 13/09/2019 8235
8 foto 247279 - Thongha10 68 8.8 22 04:18 24/11/2019 4017
9 foto 187637 - Y Đa Khoa 67 8.4 21 04:12 20/12/2018 3296
10 foto 183389 - Võ Anh 66 8.4 21 03:42 08/03/2019 7949