Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
15/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269200 - Daunguyenvong1 77 10 20 17:14 05/05/2021
00:01:55
2685
2 foto 244087 - Minh Quang 77 10 20 20:15 28/12/2019
00:02:15
7435
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 73 9.5 19 11:03 13/09/2019
00:30:53
14777
4 foto 153765 - Nam Phong 73 9.5 19 15:30 23/09/2019
00:47:52
15360
5 foto 280373 - Luyendepro 72 9.5 19 23:47 02/03/2021
00:35:44
7525
6 foto 247279 - Thongha10 63 8.5 17 09:48 25/11/2019
00:06:12
5900
7 foto 245946 - toantoan2001 31 4 8 23:56 20/12/2019
00:35:24
9074
8 foto 243805 - Lonconbeo123 30 4 8 20:23 12/11/2019
00:23:39
7276
9 foto 246026 - Mylien44 12 1.5 3 18:38 31/10/2019
00:50:00
6793
10 foto 244115 - Bạch Thiển 7 1 2 21:37 10/09/2019
00:03:37
1397