Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
15/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 77 10 20 10:20 08/03/2019 7949
2 foto 123281 - Phương Lê 74 9.5 19 11:31 21/03/2019 5421
3 foto 203820 - dinhtrangnhung 74 9.5 19 10:24 21/05/2019 8357
4 foto 19964 - mmeocon01 73 9.5 19 02:46 11/11/2018 16675
5 foto 191227 - hth205 73 9.5 19 08:41 10/03/2019 6531
6 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 73 9.5 19 02:20 26/03/2019 8030
7 foto 21617 - phanthivananh123 72 9.5 19 07:00 19/12/2018 13402
8 foto 187637 - Y Đa Khoa 68 9 18 05:29 20/12/2018 3296
9 foto 174490 - thanhhien1998 67 8.5 17 11:04 05/04/2019 13248
10 foto 187611 - Trường Giang 63 8.5 17 10:57 02/04/2019 10455