Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.09. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 53 10 20 01:57 15/09/2018 5885
2 foto 19964 - mmeocon01 53 10 20 03:39 28/09/2018 16675
3 foto 21617 - phanthivananh123 53 10 20 03:12 14/10/2018 13402
4 foto 191956 - Chu Ngọc Ánh 53 10 20 10:34 18/11/2018 10454
5 foto 192697 - Bôn Đỗ Đình 53 10 20 10:54 28/12/2018 3760
6 foto 191227 - hth205 53 10 20 11:14 18/01/2019 6531
7 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 53 10 20 04:01 23/02/2019 8030
8 foto 203820 - dinhtrangnhung 53 10 20 06:27 02/03/2019 8357
9 foto 184547 - lambachan 53 10 20 06:53 24/03/2019 3053
10 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 53 10 20 05:55 09/04/2019 2642