Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.09. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
15/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 53 10 20 16:00 16/01/2020
00:01:25
7363
2 foto 153765 - Nam Phong 53 10 20 09:55 22/09/2019
00:02:53
10682
3 foto 247279 - Thongha10 53 10 20 21:04 01/01/2020
00:03:40
5600
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 53 10 20 19:58 06/09/2019
00:03:56
12986
5 foto 244062 - duongquynh0901 53 10 20 23:49 09/10/2019
00:05:30
5797
6 foto 243805 - Lonconbeo123 53 10 20 21:30 19/09/2019
00:05:54
5136
7 foto 246119 - hoangnhattan 53 10 20 20:51 18/09/2019
00:06:05
5712
8 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 53 10 20 10:11 15/10/2019
00:06:32
8627
9 foto 245139 - Duyenlu 53 10 20 12:35 19/04/2020
00:06:45
2902
10 foto 143372 - chihoaithuxinhgai 53 10 20 18:59 07/04/2020
00:06:48
4894