Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.09. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
16/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 66 10 20 05:56 09/04/2019 2642
2 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 66 10 20 10:35 28/05/2019 5853
3 foto 246119 - hoangnhattan 66 10 20 09:14 18/09/2019 5603
4 foto 153765 - Nam Phong 63 9.5 19 10:57 22/09/2019 4871
5 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 62 9.5 19 04:29 23/02/2019 8030
6 foto 187611 - Trường Giang 62 9.5 19 10:07 08/03/2019 10455
7 foto 244062 - duongquynh0901 62 9.5 19 12:04 10/10/2019 2707
8 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 61 9.5 19 10:29 11/04/2019 3414
9 foto 203820 - dinhtrangnhung 59 9 18 06:58 02/03/2019 8357
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 58 9 18 08:16 06/09/2019 8235