Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.09. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
16/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 66 10 20 23:57 16/01/2020
00:01:49
7435
2 foto 293666 - Tat Dat 66 10 20 23:46 24/02/2021
00:11:26
10002
3 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 66 10 20 22:59 17/12/2019
00:19:34
2417
4 foto 246119 - hoangnhattan 66 10 20 21:14 18/09/2019
00:21:22
6760
5 foto 245139 - Duyenlu 66 10 20 12:59 19/04/2020
00:23:56
2899
6 foto 207324 - cautuatshynn 66 10 20 15:27 07/08/2020
00:26:57
2458
7 foto 153765 - Nam Phong 63 9.5 19 10:57 22/09/2019
00:05:32
15360
8 foto 244062 - duongquynh0901 62 9.5 19 00:04 10/10/2019
00:14:12
13160
9 foto 143372 - Đinh Hưởng NC3 61 9.5 19 19:25 07/04/2020
00:25:31
11456
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 58 9 18 20:16 06/09/2019
00:17:01
14777