Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
16/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 86 9.6 24 22:17 09/01/2020
00:03:24
7363
2 foto 153765 - Nam Phong 62 7.6 19 14:49 02/10/2019
00:03:24
10973
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 19 2.4 6 08:40 17/09/2019
00:14:34
13560
4 foto 246026 - Mylien44 9 1.2 3 19:16 02/11/2019
00:50:00
6714
5 foto 244755 - Khoathanh10 3 0.4 1 21:15 09/11/2019
00:13:52
2095
6 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1574152544
5241
7 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 14:28 19/03/2020
00:00:03
1053
8 foto 199525 - hanguyenchau 0 0 0 07:38 05/05/2020
00:00:04
1204
9 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 0 0 0 21:22 28/10/2019
00:00:05
5762
10 foto 242135 - Daudaihocmouoc 0 0 0 06:56 13/03/2020
00:00:05
1381