Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 86 9.6 24 11:52 31/12/2018 13402
2 foto 191681 - phamquocanh1819 67 8 20 03:36 13/03/2019 2820
3 foto 153765 - Nam Phong 62 7.6 19 02:49 02/10/2019 4871
4 foto 191227 - hth205 59 7.2 18 06:32 13/03/2019 6531
5 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 36 5.2 13 01:04 28/03/2019 8030
6 foto 183389 - Võ Anh 36 4.4 11 05:23 09/03/2019 7949
7 foto 187637 - Y Đa Khoa 33 4 10 10:04 24/12/2018 3296
8 foto 19964 - mmeocon01 18 4 10 07:52 12/11/2018 16675
9 foto 174490 - thanhhien1998 30 3.6 9 04:17 08/04/2019 13248
10 foto 123281 - Phương Lê 26 3.2 8 11:36 22/03/2019 5421