Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch H+, NO3- (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
16/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 86 9.6 24 22:17 09/01/2020
00:03:24
7435
2 foto 153765 - Nam Phong 62 7.6 19 14:49 02/10/2019
00:03:24
15360
3 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 47 5.6 14 08:55 12/11/2020
00:49:59
11308
4 foto 280373 - Luyendepro 33 4 10 18:28 04/03/2021
00:50:00
8919
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 19 2.4 6 08:40 17/09/2019
00:14:34
14777
6 foto 246026 - Mylien44 9 1.2 3 19:16 02/11/2019
00:50:00
6793
7 foto 293635 - La An 4 0.4 1 15:28 25/02/2021
00:00:27
3359
8 foto 244755 - Khoathanh10 3 0.4 1 21:15 09/11/2019
00:13:52
2963
9 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1574152544
7276
10 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:01 13/08/2020
00:00:02
11262