Thông tin đề

Thi Online: Phản ứng oxi hóa - khử
Lớp

10

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183209 - nguyenhoanhthao 0 0 0 1731
2 foto 94569 - PHAMTUANANH 0 0 0 4088
3 foto 182614 - Gia Hân Bùi Nguyễn 0 0 0 3199
4 foto 46210 - Thanh Thao 0 0 0
5 foto 1884 - trunghainhs 0 0 0 1004
6 foto 13149 - giadinh2000 0 0 0 2545
7 foto 164232 - Trongnguyenthcs0403 0 0 0 1319
8 foto 82590 - Bùi Đoàn Tiến 0 0 0 1000
9 foto 162701 - Lý Gia Hân 0 0 0 1275
10 foto 146319 - hoaanhtruong 0 0 0 1186