Thông tin đề

Đề: Nâng cao về câu Bị động_Đề 1
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 am
17/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216148 - Nguyễn Thu Hồng 44 9.2 23 08:56 15/05/2019 1305