Thông tin đề

Đề: Chinh phục các dạng Word form hay (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

20:30
16/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 11:29 18/03/2020
00:00:03
1209