Thông tin đề

Đề: Luyện tập nâng cao câu Chức năng giao tiếp_3
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 123113 - Hoàng Nhâm 0 0 0 22:18 03/11/2019
00:00:02
8862
2 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 11:32 18/03/2020
00:00:02
1209