Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.05. Làm quen với kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 40 10 10 09:44 11/09/2018 10275
2 foto 135201 - Huyền 40 10 10 10:06 27/09/2018 1940
3 foto 176673 - hoc24h1234 40 10 10 03:27 01/10/2018 2548
4 foto 156855 - Nguyễn Đăng Khoa 40 10 10 11:32 07/10/2018 2205
5 foto 165471 - nguyễn thái sơn 40 10 10 09:03 09/10/2018 2006
6 foto 174987 - Quốc Huy Nguyễn Kiều 40 10 10 10:11 19/10/2018 1162
7 foto 118359 - YDS 40 10 10 09:01 20/10/2018 16265
8 foto 42169 - Kings2001 40 10 10 10:43 27/11/2018 9604
9 foto 159214 - duc thinh le 40 10 10 01:18 06/12/2018 4218
10 foto 179903 - Dương Tấn Phước 40 10 10 10:27 11/02/2019 15022