Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 43 10 10 08:31 18/09/2018 1810
2 foto 164055 - tranlamvien2009 43 10 10 05:49 17/10/2018 2344
3 foto 118359 - YDS 43 10 10 05:11 31/10/2018 16265
4 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 43 10 10 08:56 07/11/2018 7966
5 foto 64725 - NO 43 10 10 05:30 10/11/2018 12475
6 foto 96229 - Công Thành Ngô 43 10 10 02:45 17/04/2019 11856
7 foto 207830 - Motivation 38 9 9 12:36 20/03/2019 2712
8 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 37 9 9 02:19 28/11/2018 2930
9 foto 42169 - Kings2001 37 9 9 10:08 09/12/2018 9604
10 foto 10397 - Tấn Thành 37 9 9 04:11 06/01/2019 7981