Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 43 10 10 08:31 18/09/2018 1810
2 foto 164055 - tranlamvien2009 43 10 10 05:49 17/10/2018 2247
3 foto 118359 - YDS 43 10 10 05:11 31/10/2018 16118
4 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 43 10 10 08:56 07/11/2018 4356
5 foto 64725 - NO 43 10 10 05:30 10/11/2018 9879
6 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 37 9 9 02:19 28/11/2018 1201
7 foto 42169 - Kings2001 37 9 9 10:08 09/12/2018 5626
8 foto 10397 - Tấn Thành 37 9 9 04:11 06/01/2019 7951
9 foto 109452 - Quốc Toàn 34 8 8 02:41 10/12/2018 12177
10 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 34 8 8 04:05 30/12/2018 8119