Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
15/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164055 - tranlamvien2009 45 10 10 05:51 17/10/2018 2247
2 foto 165471 - nguyễn thái sơn 45 10 10 11:34 22/10/2018 1631
3 foto 118359 - YDS 45 10 10 02:08 02/11/2018 16118
4 foto 180379 - dinhgiang7520 40 9 9 10:58 22/11/2018 7147
5 foto 198563 - Trương Ý Nhi 40 9 9 08:26 14/01/2019 1178
6 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 39 9 9 04:25 28/11/2018 1201
7 foto 42169 - Kings2001 39 9 9 01:52 12/12/2018 5626
8 foto 165212 - einsteinqh1 36 8 8 07:31 20/09/2018 2084
9 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 31 7 7 10:12 05/12/2018 4364
10 foto 10397 - Tấn Thành 29 7 7 03:51 06/01/2019 7951