Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.06. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
15/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164055 - tranlamvien2009 45 10 10 05:51 17/10/2018 2344
2 foto 165471 - nguyễn thái sơn 45 10 10 11:34 22/10/2018 2006
3 foto 118359 - YDS 45 10 10 02:08 02/11/2018 16265
4 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 45 10 10 10:48 12/02/2019 2515
5 foto 180379 - dinhgiang7520 40 9 9 10:58 22/11/2018 9252
6 foto 198563 - Trương Ý Nhi 40 9 9 08:26 14/01/2019 3172
7 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 39 9 9 04:25 28/11/2018 2930
8 foto 42169 - Kings2001 39 9 9 01:52 12/12/2018 9604
9 foto 165212 - einsteinqh1 36 8 8 07:31 20/09/2018 3461
10 foto 66267 - bacha10 34 8 8 12:38 19/04/2019 9534