Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.10. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 160 9.55 43 04:57 24/09/2019 4871
2 foto 184547 - lambachan 159 9.55 43 09:42 24/03/2019 3053
3 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 159 9.55 43 12:37 10/04/2019 2642
4 foto 246119 - hoangnhattan 156 9.33 42 11:37 18/09/2019 5516
5 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 151 9.11 41 08:37 13/10/2018 6314
6 foto 21617 - phanthivananh123 150 9.11 41 07:41 18/10/2018 13402
7 foto 72762 - dannhi 150 9.11 41 03:16 23/01/2019 4024
8 foto 31536 - Minh Quang Phạm 145 8.89 40 09:47 10/09/2019 7663
9 foto 174490 - thanhhien1998 140 8.67 39 11:45 04/01/2019 13248
10 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 140 8.44 38 11:32 27/02/2019 8030