Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.10. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 169 10 45 16:58 20/01/2020
00:03:04
7435
2 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 165 9.78 44 18:32 20/12/2019
00:27:04
2417
3 foto 153765 - Nam Phong 160 9.55 43 16:57 24/09/2019
00:06:18
15360
4 foto 293666 - Tat Dat 159 9.55 43 00:21 25/02/2021
00:28:58
10002
5 foto 246119 - hoangnhattan 156 9.33 42 23:37 18/09/2019
00:43:41
6760
6 foto 280373 - Luyendepro 145 8.89 40 00:43 28/02/2021
00:37:31
8919
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 145 8.89 40 09:47 10/09/2019
00:38:36
14777
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 138 8.44 38 17:15 15/09/2019
00:29:03
8427
9 foto 243748 - lê văn thắng 130 8.22 37 23:19 21/04/2020
01:00:00
4910
10 foto 244062 - duongquynh0901 125 8 36 23:24 10/10/2019
00:32:08
13160