Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.10. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246119 - hoangnhattan 120 10 30 09:46 19/09/2019 5516
2 foto 153765 - Nam Phong 120 10 30 08:16 25/09/2019 4871
3 foto 243805 - Lonconbeo123 112 9.33 28 09:42 20/09/2019 2751
4 foto 184547 - lambachan 111 9.33 28 10:59 24/03/2019 3053
5 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 110 9.33 28 07:06 10/04/2019 2642
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 110 9.33 28 10:28 10/09/2019 7663
7 foto 191227 - hth205 105 9 27 05:01 19/01/2019 6531
8 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 105 9 27 03:44 27/02/2019 8030
9 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 104 8.67 26 11:47 29/05/2019 5853
10 foto 187611 - Trường Giang 103 8.67 26 03:24 08/03/2019 10455