Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.10. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184547 - lambachan 111 9.33 28 10:59 24/03/2019 3053
2 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 110 9.33 28 07:06 10/04/2019 2642
3 foto 191227 - hth205 105 9 27 05:01 19/01/2019 6531
4 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 105 9 27 03:44 27/02/2019 8030
5 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 104 8.67 26 11:47 29/05/2019 5853
6 foto 187611 - Trường Giang 103 8.67 26 03:24 08/03/2019 10455
7 foto 21617 - phanthivananh123 100 8.67 26 07:31 19/10/2018 13402
8 foto 72762 - dannhi 100 8.67 26 04:11 23/01/2019 4024
9 foto 174490 - thanhhien1998 96 8.33 25 03:20 05/01/2019 13248
10 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 90 8 24 09:23 13/10/2018 6314