Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.10. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 120 10 30 06:11 16/01/2020
00:03:32
5359
2 foto 153765 - Nam Phong 120 10 30 08:16 25/09/2019
00:06:59
5895
3 foto 246119 - hoangnhattan 120 10 30 09:46 19/09/2019
00:47:36
5712
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 110 9.33 28 10:28 10/09/2019
00:34:31
10250
5 foto 243805 - Lonconbeo123 112 9.33 28 09:42 20/09/2019
00:47:01
4423
6 foto 256304 - kimanh24022001 110 9.33 28 07:19 27/12/2019
00:50:00
3758
7 foto 245946 - toantoan2001 35 3 9 11:56 01/12/2019
00:50:00
3162
8 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 8 0.67 2 10:16 22/10/2019
00:50:00
8580
9 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 12:31 05/02/2020
00:00:03
1010