Thông tin đề

Đề: Unit 9: Choosing a career
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

21:00
14/11/2018

Giới thiệu đề

14

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 11:27 18/03/2020
00:00:03
1209