Thông tin đề

Thi online: CS03. Luyện tập Este - Lipit
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 250201 - Trần Văn Cường 76 10 30 03:19 28/10/2019 1302
2 foto 84513 - Thục Thi 69 9.33 28 02:10 03/08/2019 3441
3 foto 157084 - Nguyễn Ngọc Sao Mai 69 9.33 28 10:39 09/01/2020 3081
4 foto 242824 - nguyentru63 67 9 27 10:04 08/08/2019 1484
5 foto 119533 - Leoyaoi 65 9 27 10:59 04/02/2020 4273
6 foto 238704 - Quang Tài 63 8.67 26 11:03 27/09/2019 1505
7 foto 244277 - trần thị hường 61 8.33 25 11:00 01/02/2020 2685
8 foto 241854 - Đức Trần 53 7.67 23 08:27 08/11/2019 5947
9 foto 242490 - truongdinhthang 51 7.33 22 09:36 06/09/2019 1953
10 foto 206345 - Hạ T. An 50 7.33 22 11:01 02/06/2019 2452