Thông tin đề

Thi online: Glucozơ
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240581 - Khánh Huệ Nguyễn 93 10 40 09:49 12/08/2019 1370
2 foto 263322 - Hong Quan Dinh 93 10 40 10:10 19/01/2020 1093
3 foto 207578 - Event Horizon 93 10 40 02:06 25/01/2020 12732
4 foto 88347 - letoan1282 90 9.75 39 03:55 10/07/2019 1322
5 foto 244277 - trần thị hường 90 9.75 39 08:50 27/08/2019 2685
6 foto 84776 - nguyenkien25032000 89 9.75 39 08:56 05/09/2019 1088
7 foto 84513 - Thục Thi 86 9.5 38 03:14 04/08/2019 3441
8 foto 106745 - Thay Đổi Tên 86 9.5 38 09:59 21/08/2019 7847
9 foto 238704 - Quang Tài 86 9.5 38 09:19 27/09/2019 1505
10 foto 256440 - Tịnh Kỳ Tần 86 9.5 38 08:49 21/11/2019 1086