Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

13

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
18/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 102 10 33 00:21 20/01/2020
00:02:56
7435
2 foto 153765 - Nam Phong 89 9.09 30 15:37 10/10/2019
00:03:10
15360
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 89 9.09 30 09:42 24/09/2019
00:49:26
14777
4 foto 249569 - Quang Huy 74 7.88 26 18:29 02/11/2019
00:42:40
3003
5 foto 293892 - Đỗ HMU 68 6.97 23 13:16 21/11/2020
00:42:51
8556
6 foto 280373 - Luyendepro 52 5.45 18 01:52 08/03/2021
00:49:25
7525
7 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 24 2.73 9 20:42 30/10/2019
00:21:30
8427
8 foto 246752 - Lan Trinh 13 1.52 5 16:50 12/06/2020
00:22:04
2694
9 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:02 13/08/2020
00:00:03
11262
10 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 20:41 03/12/2020
00:00:05
4622