Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

13

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
18/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 94 9.39 31 10:10 05/01/2019 13402
2 foto 123281 - Phương Lê 86 8.79 29 10:09 27/03/2019 5421
3 foto 183389 - Võ Anh 83 8.48 28 04:56 13/03/2019 7949
4 foto 19964 - mmeocon01 78 8.18 27 07:53 15/11/2018 16675
5 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 70 7.27 24 08:44 12/02/2019 2366
6 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 62 6.36 21 11:16 31/03/2019 8030
7 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 48 6.06 20 11:08 20/11/2018 6314
8 foto 174490 - thanhhien1998 47 4.85 16 02:49 09/04/2019 13248
9 foto 203820 - dinhtrangnhung 42 4.55 15 01:24 22/05/2019 8357
10 foto 188595 - nguyen tung 37 3.94 13 04:06 11/12/2018 7167