Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

13

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
18/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 94 9.39 31 10:10 05/01/2019 13402
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 89 9.09 30 09:42 24/09/2019 8235
3 foto 153765 - Nam Phong 89 9.09 30 03:37 10/10/2019 4871
4 foto 123281 - Phương Lê 86 8.79 29 10:09 27/03/2019 5421
5 foto 183389 - Võ Anh 83 8.48 28 04:56 13/03/2019 7949
6 foto 19964 - mmeocon01 78 8.18 27 07:53 15/11/2018 16675
7 foto 249569 - fe3nguoi 74 7.88 26 06:29 02/11/2019 2279
8 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 70 7.27 24 08:44 12/02/2019 2366
9 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 62 6.36 21 11:16 31/03/2019 8030
10 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 48 6.06 20 11:08 20/11/2018 6314