Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 01)
Lớp

13

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 141 9 54 04:19 27/09/2019 4871
2 foto 184547 - lambachan 139 8.84 53 02:48 25/03/2019 3053
3 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 130 8.5 51 08:07 19/09/2018 5885
4 foto 246119 - hoangnhattan 130 8.5 51 10:58 19/09/2019 5603
5 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 127 8.5 51 10:06 13/10/2018 6314
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 121 8.17 49 08:27 10/09/2019 8094
7 foto 19964 - mmeocon01 120 8.17 49 03:37 29/09/2018 16675
8 foto 190794 - Phi Nhung 118 8.17 49 12:10 09/11/2018 3509
9 foto 174490 - thanhhien1998 117 7.83 47 10:51 06/01/2019 13248
10 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 115 7.83 47 07:50 15/09/2019 4210