Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 01)
Lớp

13

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
19/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246251 - Nguyễn Anh 146 9 54 16:19 12/03/2020
00:04:02
3655
2 foto 293666 - Tat Dat 144 9 54 11:57 26/02/2021
00:33:10
9890
3 foto 153765 - Nam Phong 141 9 54 16:19 27/09/2019
00:14:36
15360
4 foto 246119 - hoangnhattan 130 8.5 51 22:58 19/09/2019
00:50:00
6760
5 foto 243748 - lê văn thắng 128 8.33 50 21:44 22/04/2020
00:50:00
4910
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 121 8.17 49 20:27 10/09/2019
00:33:50
14777
7 foto 280373 - Luyendepro 118 7.83 47 10:34 06/11/2020
00:40:46
8317
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 115 7.83 47 19:50 15/09/2019
00:34:15
8427
9 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 90 7 42 22:43 22/10/2019
00:50:00
8588
10 foto 245139 - Duyenlu 95 6.83 41 19:09 19/04/2020
00:50:00
2899