Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 02)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
19/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246119 - hoangnhattan 111 10 40 11:48 19/09/2019 5603
2 foto 153765 - Nam Phong 107 9.75 39 09:38 28/09/2019 4871
3 foto 190794 - Phi Nhung 106 9.75 39 09:40 09/11/2018 3509
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 106 9.75 39 08:49 10/09/2019 8094
5 foto 185657 - An Khang Hoàng 102 9.5 38 09:15 12/04/2019 6018
6 foto 174490 - thanhhien1998 98 9.25 37 08:47 06/01/2019 13248
7 foto 191227 - hth205 98 9.25 37 12:54 23/01/2019 6531
8 foto 184547 - lambachan 94 9 36 05:14 25/03/2019 3053
9 foto 21617 - phanthivananh123 93 9 36 07:54 21/10/2018 13402
10 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 90 8.75 35 08:43 19/09/2018 5885