Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 02)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
19/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246119 - hoangnhattan 111 10 40 23:48 19/09/2019
00:29:44
6760
2 foto 246251 - Nguyễn Anh 107 9.75 39 21:05 12/03/2020
00:04:07
4045
3 foto 153765 - Nam Phong 107 9.75 39 09:38 28/09/2019
00:07:45
15360
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 106 9.75 39 20:49 10/09/2019
00:18:45
14777
5 foto 293666 - Tat Dat 100 9.25 37 18:49 27/02/2021
00:13:53
10002
6 foto 256304 - kimanh24022001 88 8.5 34 22:18 27/12/2019
00:31:14
3857
7 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 84 8.5 34 13:18 25/01/2021
00:38:00
11308
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 82 8.25 33 21:11 15/09/2019
00:21:04
8427
9 foto 269712 - MinhNguyetPham 82 8 32 15:07 27/03/2020
00:30:55
3120
10 foto 74975 - Lê Thùy Trâm 80 8 32 08:39 21/09/2019
00:50:00
1537