Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
20/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 114 9.75 39 07:35 11/01/2019 13402
2 foto 123281 - Phương Lê 81 7.25 29 09:44 12/04/2019 5421
3 foto 19964 - mmeocon01 70 7 28 02:06 16/11/2018 16675
4 foto 183389 - Võ Anh 77 6.75 27 10:56 15/03/2019 7949
5 foto 191227 - hth205 76 6.75 27 07:48 14/03/2019 6531
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 73 6.5 26 11:04 27/09/2019 8200
7 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 70 6.5 26 12:23 01/04/2019 8030
8 foto 174490 - thanhhien1998 54 5.5 22 11:07 09/04/2019 13248
9 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 38 5 20 02:04 23/11/2018 6314
10 foto 185657 - An Khang Hoàng 42 4.25 17 09:11 22/03/2019 6018