Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
20/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 118 10 40 17:55 22/01/2020
00:02:41
7435
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 73 6.5 26 11:04 27/09/2019
00:43:34
14777
3 foto 280373 - Luyendepro 72 6.25 25 11:23 09/04/2021
00:45:49
8919
4 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 46 4 16 14:08 21/11/2020
00:17:48
11308
5 foto 203820 - dinhtrangnhung 40 3.75 15 22:28 01/06/2019
00:50:00
8357
6 foto 269200 - Daunguyenvong1 12 3.25 13 09:16 07/05/2021
00:01:12
4154
7 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:02 13/08/2020
00:00:03
11262
8 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 23:32 03/12/2020
00:00:05
9149
9 foto 294753 - hochoamoingay 0 0 0 08:57 25/04/2021
00:00:06
2420
10 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 16:52 26/03/2020
00:00:07
2113