Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
21/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 144 10 40 15:04 23/01/2020
00:05:23
7435
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 139 9.75 39 19:09 27/09/2019
00:07:53
14777
3 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 93 6.75 27 08:54 22/11/2020
00:49:59
11308
4 foto 203820 - dinhtrangnhung 62 4.75 19 00:54 04/06/2019
00:50:00
8357
5 foto 269200 - Daunguyenvong1 0 0 0
-1620353657
4154
6 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 0 0 0
-1583931254
8427
7 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:02 13/08/2020
00:00:04
11262
8 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 21:13 26/03/2020
00:00:07
2113
9 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 13:42 04/12/2020
00:00:07
9149
10 foto 244115 - Bạch Thiển 0 0 0 22:13 17/09/2019
00:00:10
1397