Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.11. Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 174490 - thanhhien1998 97 9 45 08:22 07/01/2019 13248
2 foto 195592 - Tiến Tiến 95 8.8 44 09:43 19/12/2018 3086
3 foto 203820 - dinhtrangnhung 95 8.8 44 08:41 06/03/2019 8357
4 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 95 8.8 44 12:28 26/03/2019 4337
5 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 95 8.8 44 09:41 30/05/2019 5853
6 foto 190822 - LanhLoanTrang 94 8.8 44 05:15 05/06/2019 8921
7 foto 21617 - phanthivananh123 91 8.6 43 07:29 31/10/2018 13402
8 foto 187611 - Trường Giang 89 8.4 42 09:45 08/03/2019 10455
9 foto 190794 - Phi Nhung 88 8.4 42 07:10 09/11/2018 3509
10 foto 150373 - huanhuanhuank56a1 88 8.4 42 04:44 30/11/2018 2563