Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.11. Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
21/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 114 10 50 14:54 23/01/2020
00:23:14
7435
2 foto 251896 - Hạ Trắng 111 9.8 49 21:58 01/12/2019
00:21:09
5986
3 foto 239001 - đinh xuân hùng 105 9.4 47 21:41 22/08/2019
00:35:14
6141
4 foto 293666 - Tat Dat 104 9.4 47 21:58 09/03/2021
00:19:54
7314
5 foto 246119 - hoangnhattan 104 9.4 47 22:13 20/09/2019
00:28:38
6760
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 101 9.2 46 11:25 20/09/2019
00:27:57
14777
7 foto 293892 - Đinh Văn Hưởng 99 9 45 14:25 25/01/2021
00:34:59
6108
8 foto 190822 - LanhLoanTrang 94 8.8 44 17:15 05/06/2019
00:26:39
8921
9 foto 190411 - Minh Nguyen 94 8.8 44 22:37 16/09/2019
00:27:31
3637
10 foto 293677 - LongVuong12 94 8.8 44 15:12 18/10/2020
00:30:23
1355