Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 112 9.75 39 03:49 04/10/2019 8094
2 foto 123281 - Phương Lê 111 9.75 39 10:00 16/04/2019 5421
3 foto 183389 - Võ Anh 109 9.5 38 02:48 20/03/2019 7949
4 foto 21617 - phanthivananh123 108 9.5 38 03:49 16/01/2019 13402
5 foto 191227 - hth205 103 9.25 37 09:33 17/03/2019 6531
6 foto 246026 - Mylien44 101 9 36 04:31 10/11/2019 2699
7 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 96 8.75 35 05:08 14/02/2019 2366
8 foto 249569 - fe3nguoi 92 8.5 34 11:26 15/11/2019 2261
9 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 88 8.25 33 11:21 03/04/2019 8030
10 foto 174490 - thanhhien1998 92 8 32 03:02 13/04/2019 13248