Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 116 10 40 21:11 08/02/2020
00:02:11
7435
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 112 9.75 39 15:49 04/10/2019
00:04:18
14777
3 foto 153765 - Nam Phong 108 9.5 38 11:00 27/03/2020
00:03:47
15360
4 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 104 9.25 37 13:30 22/11/2020
00:35:18
11308
5 foto 246026 - Mylien44 101 9 36 16:31 10/11/2019
00:50:00
6793
6 foto 245946 - toantoan2001 98 8.5 34 17:08 21/02/2020
00:50:00
9074
7 foto 249569 - Quang Huy 92 8.5 34 11:26 15/11/2019
00:40:23
3003
8 foto 203820 - dinhtrangnhung 74 6.75 27 03:35 04/06/2019
00:50:00
8357
9 foto 243805 - Lonconbeo123 61 5.5 22 09:57 27/11/2019
00:39:21
7276
10 foto 295251 - 2002hochoa2021 28 4.5 18 15:22 27/01/2021
00:43:50
2768