Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
23/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 80 8.8 22 17:16 04/10/2019
00:12:01
14777
2 foto 153765 - Nam Phong 76 8.4 21 11:23 27/03/2020
00:02:19
15360
3 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 67 7.2 18 17:41 04/11/2020
00:49:44
11308
4 foto 245946 - toantoan2001 28 3.2 8 18:44 21/02/2020
00:50:00
9074
5 foto 269200 - Daunguyenvong1 9 2.8 7 15:48 08/05/2021
00:00:43
4154
6 foto 246026 - Mylien44 11 1.6 4 18:26 10/11/2019
00:50:00
6793
7 foto 143372 - Đinh Hưởng NC3 0 0 0
-1594105987
11456
8 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 0 0 0
-1583931214
8427
9 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1574861557
7276
10 foto 244115 - Bạch Thiển 0 0 0 17:29 25/09/2019
00:00:02
1397