Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
23/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21617 - phanthivananh123 81 8.8 22 03:59 16/01/2019 13402
2 foto 19964 - mmeocon01 65 7.6 19 02:42 21/11/2018 16675
3 foto 191227 - hth205 65 7.6 19 09:02 17/03/2019 6531
4 foto 183389 - Võ Anh 63 6.8 17 10:21 21/03/2019 7949
5 foto 123281 - Phương Lê 47 5.2 13 09:47 16/04/2019 5421
6 foto 188595 - nguyen tung 33 4.8 12 10:17 21/12/2018 7167
7 foto 174490 - thanhhien1998 34 4 10 07:20 13/04/2019 13248
8 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 6 0.8 2 10:02 23/09/2018 5885
9 foto 204524 - nguyenthiphuong1 3 0.4 1 11:40 25/02/2019 3573
10 foto 183944 - Minh Mẫn 0 0 0 4363