Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
23/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190794 - Phi Nhung 60 10 25 08:44 09/11/2018 3509
2 foto 123281 - Phương Lê 60 10 25 11:28 10/03/2019 5421
3 foto 190822 - LanhLoanTrang 60 10 25 09:07 05/06/2019 8921
4 foto 246119 - hoangnhattan 60 10 25 11:51 20/09/2019 5603
5 foto 244346 - Cuongyk 60 10 25 11:07 22/09/2019 3191
6 foto 190411 - Minh Nguyen 60 10 25 11:51 29/09/2019 2704
7 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 60 10 25 09:47 26/10/2019 7341
8 foto 245946 - toantoan2001 60 10 25 04:44 04/12/2019 1716
9 foto 183389 - Võ Anh 57 9.6 24 08:40 05/11/2018 7949
10 foto 203820 - dinhtrangnhung 57 9.6 24 10:09 07/03/2019 8357