Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
23/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190794 - Phi Nhung 60 10 25 08:44 09/11/2018 3509
2 foto 123281 - Phương Lê 60 10 25 11:28 10/03/2019 5421
3 foto 190822 - LanhLoanTrang 60 10 25 09:07 05/06/2019 8921
4 foto 183389 - Võ Anh 57 9.6 24 08:40 05/11/2018 7949
5 foto 203820 - dinhtrangnhung 57 9.6 24 10:09 07/03/2019 8357
6 foto 19964 - mmeocon01 56 9.6 24 10:17 03/10/2018 16675
7 foto 180902 - Nguyễn Thị THu MAi 54 9.2 23 10:20 09/11/2018 2301
8 foto 187637 - Y Đa Khoa 54 9.2 23 11:36 24/11/2018 3296
9 foto 191227 - hth205 54 9.2 23 02:35 23/01/2019 6531
10 foto 72762 - dannhi 54 9.2 23 04:20 24/01/2019 4024