Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
23/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269712 - MinhNguyetPham 60 10 25 22:21 27/03/2020
00:07:21
3120
2 foto 244346 - Cuongyk 60 10 25 11:07 22/09/2019
00:07:51
6483
3 foto 246119 - hoangnhattan 60 10 25 23:51 20/09/2019
00:10:07
6760
4 foto 245946 - toantoan2001 60 10 25 16:44 04/12/2019
00:10:13
9074
5 foto 190411 - Minh Nguyen 60 10 25 23:51 29/09/2019
00:10:52
3637
6 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 60 10 25 21:47 26/10/2019
00:11:43
8588
7 foto 190822 - LanhLoanTrang 60 10 25 21:07 05/06/2019
00:12:52
8921
8 foto 153765 - Nam Phong 57 9.6 24 20:57 07/10/2019
00:03:39
15360
9 foto 31536 - Minh Quang Phạm 57 9.6 24 21:57 20/09/2019
00:04:14
14777
10 foto 244087 - Minh Quang 57 9.6 24 16:16 23/01/2020
00:06:41
7435