Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239001 - đinh xuân hùng 112 9.8 49 10:54 27/08/2019 1858
2 foto 251896 - Phoenix 106 9.4 47 11:53 01/12/2019 2183
3 foto 183389 - Võ Anh 103 9.2 46 09:07 22/11/2018 7949
4 foto 191681 - phamquocanh1819 99 9 45 11:04 14/02/2019 2820
5 foto 153765 - Nam Phong 99 9 45 08:50 28/10/2019 4871
6 foto 190822 - LanhLoanTrang 98 8.8 44 11:19 05/06/2019 8921
7 foto 245946 - toantoan2001 97 8.8 44 10:14 04/12/2019 1716
8 foto 244346 - Cuongyk 94 8.6 43 04:47 22/09/2019 3191
9 foto 21617 - phanthivananh123 93 8.6 43 07:52 02/11/2018 13402
10 foto 191227 - hth205 92 8.6 43 03:28 23/01/2019 6531