Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 103 9.2 46 09:07 22/11/2018 7949
2 foto 191681 - phamquocanh1819 99 9 45 11:04 14/02/2019 2820
3 foto 190822 - LanhLoanTrang 98 8.8 44 11:19 05/06/2019 8921
4 foto 21617 - phanthivananh123 93 8.6 43 07:52 02/11/2018 13402
5 foto 191227 - hth205 92 8.6 43 03:28 23/01/2019 6531
6 foto 19964 - mmeocon01 91 8.4 42 08:48 05/10/2018 16675
7 foto 187637 - Y Đa Khoa 88 8.2 41 03:31 02/12/2018 3296
8 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 87 8.2 41 09:53 07/01/2019 7021
9 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 87 8.2 41 03:59 06/03/2019 8030
10 foto 184119 - Lethithoa 87 8.2 41 10:38 02/04/2019 8883