Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 116 10 50 17:27 23/01/2020
00:30:39
7435
2 foto 239001 - đinh xuân hùng 112 9.8 49 22:54 27/08/2019
00:40:15
6141
3 foto 246251 - Nguyễn Anh 110 9.6 48 20:49 21/03/2020
00:05:38
4045
4 foto 251896 - Hạ Trắng 106 9.4 47 23:53 01/12/2019
00:24:17
5986
5 foto 153765 - Nam Phong 99 9 45 20:50 28/10/2019
00:16:48
15360
6 foto 190822 - LanhLoanTrang 98 8.8 44 23:19 05/06/2019
00:45:20
8921
7 foto 245946 - toantoan2001 97 8.8 44 22:14 04/12/2019
00:40:42
9074
8 foto 244346 - Cuongyk 94 8.6 43 16:47 22/09/2019
00:35:22
6483
9 foto 31536 - Minh Quang Phạm 92 8.6 43 20:14 24/09/2019
00:27:40
14777
10 foto 294753 - hochoamoingay 90 8.4 42 15:06 11/03/2021
00:07:38
2420