Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.14. Lý thuyết về sự điện phân
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 137 9.4 47 11:37 22/03/2019 7949
2 foto 244346 - Cuongyk 137 9.4 47 11:10 31/10/2019 3191
3 foto 187637 - Y Đa Khoa 129 9 45 12:30 24/12/2018 3296
4 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 129 9 45 10:11 03/04/2019 8030
5 foto 183539 - Hero Hùng 129 9 45 11:53 14/05/2019 4507
6 foto 19964 - mmeocon01 125 8.8 44 09:15 23/11/2018 16675
7 foto 185657 - An Khang Hoàng 125 8.8 44 10:23 23/03/2019 6018
8 foto 174490 - thanhhien1998 125 8.8 44 11:31 13/04/2019 13248
9 foto 21617 - phanthivananh123 121 8.6 43 04:04 23/01/2019 13402
10 foto 191227 - hth205 121 8.6 43 11:31 17/03/2019 6531