Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 297482 - onthidaihoc2k2 75 10 25 03:16 20/01/2021
00:02:34
3641
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 75 10 25 10:08 18/10/2019
00:02:42
14777
3 foto 244087 - Minh Quang 75 10 25 23:11 04/03/2020
00:05:22
7435
4 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 59 8.4 21 05:24 14/06/2019
00:40:00
3414
5 foto 190822 - LanhLoanTrang 43 6.8 17 15:37 09/06/2019
00:40:00
8921
6 foto 244277 - trần thị hường 46 6.4 16 23:10 22/04/2020
00:40:00
6741
7 foto 243805 - Lonconbeo123 45 6.4 16 09:06 05/12/2019
00:39:03
7276
8 foto 280373 - Luyendepro 36 5.2 13 11:09 13/04/2021
00:38:02
8919
9 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 35 5.2 13 21:45 11/03/2020
00:40:00
8588
10 foto 203820 - dinhtrangnhung 34 5.2 13 23:33 05/06/2019
00:40:00
8357