Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 75 10 25 04:03 25/03/2019 7949
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 75 10 25 10:08 18/10/2019 8094
3 foto 21617 - phanthivananh123 67 9.2 23 02:19 26/01/2019 13402
4 foto 183539 - Hero Hùng 63 8.8 22 09:29 15/05/2019 4507
5 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 59 8.4 21 05:24 14/06/2019 3414
6 foto 191681 - phamquocanh1819 55 8 20 02:36 14/03/2019 2820
7 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 53 7.6 19 08:51 06/04/2019 8030
8 foto 123281 - Phương Lê 53 7.2 18 04:49 19/04/2019 5421
9 foto 191227 - hth205 43 6.8 17 04:53 20/03/2019 6531
10 foto 190822 - LanhLoanTrang 43 6.8 17 03:37 09/06/2019 8921