Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
27/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 108 9.67 29 10:22 18/10/2019
00:07:47
14777
2 foto 245946 - toantoan2001 73 7 21 22:31 24/02/2020
00:47:18
9074
3 foto 203820 - dinhtrangnhung 71 6.67 20 11:23 06/06/2019
00:46:55
8357
4 foto 239222 - khacdat111 65 6.67 20 17:08 26/03/2021
00:42:59
7468
5 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 47 5.33 16 06:36 14/06/2019
00:50:00
3414
6 foto 246026 - Mylien44 40 4 12 11:53 09/11/2019
00:50:00
6793
7 foto 297482 - onthidaihoc2k2 -2 2 6 23:06 21/01/2021
00:09:07
3641
8 foto 246752 - Lan Trinh 9 1.33 4 22:19 02/04/2020
00:07:22
2694
9 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1575511645
7276
10 foto 191261 - Đàm Công Sơn 0 0 0
-1559779586
1127